Dekapsulácia vajíčok žiabronôžky soľnej.
Touto metodou sa odstráni vonkajšia hnedá,tvrdá polyproteinová
vrstva,dezinfikuje sa povrch.Tým odpadá oddelenie vyliahnutých
a nevyliahnutých vajíčok od seba a energetická hodnota stravy,
takto vyliahnutých artemii je o 30-50% vyššia,pretože v ďaľšej
fáze liahnutia nespotrebuje artemia energiu na pretrhnutie obalu.
Po odstránení tvrdého obalu môžeme dekapsulavané vajíčka použiť
priamo ku kŕmeniu,alebo ich dáme štandardným spôsobom ďalej
vyliahnuť do slaného roztoku,týmto spôsobom sa naviac zvýši
liahnuteľnosť skoro na 100%.
Postup
1, 3-5 g vajíčok(podľa potreby)dáme do 150 ml vody(bez soli)
v klasickej vyvíjačke a necháme 1 hodinu hydratovať za sil-
ného vzduchovania
2, Po 1 hodine pridáme do vyvíjačky 1 ml 5%ného lúhu sodného
(50g v 1 litri destilovanej vody) a 180 ml SAVA(žltý obal)
Ihneď nastáva rozpúšťanie obalu vajíčok.
3, Prívod vzduchu upravíme tak,aby nedochádzalo k peneniu roz-
toku.Za 3-8 minút spozorujeme zmenu farby vajíčok na oran-
žovú.Proces sledujeme a v tejto chvíli proces ukončíme.
Dekapsulované vajíčka prepláchneme v tečúcej vode a ponorí-
me do dezaktivačného roztoku(prípravok na odstránenie chló-
ru z vody)

Dekapsulované vajíčka môžeme:
1, Uschovať v chladničke pri 0-4°C po dobu niekoľkých dní a
potom použiť ku kŕmeniu alebo k ďaľšiemu vývoju v soľnom
roztoku
2, Po dekapsulácii vajíčka necháme vyvíjať v soľnom roztoku